17 Eylül 2015 Perşembe

Atatürk ve Kadın

Atatürk'ü sevmeyen insanı anlamıyorum ama Atatürk'ü sevmeyen kadını hiç anlamıyorum. Nasıl sevmez nasıl saygı duymazsın? Onu nasıl eleştirirsin. Onun sayesinde özgürsün.Atatürk olmasaydı biz kadınlar da hiç sayılacaktık. Hiçbir şekilde mesleğimiz, maddi gelirimiz, hakkımız olmayacaktı. Eşlerin hep on adım gerisinde olacaktık. Ne mirastan erkek kardeşimiz kadar hak alabilecektik ne medeni haklarımız olacaktı ne yöneticilerimizi seçme hakkımız olacaktı ne de yönetici olma hakkımız. Biz Kurtuluş savaşında gerektiğinde çocuklarımızı bıraktık cepheye koştuk yeri geldi erkeğin önünde birebir savaştık, yeri geldi milli mücadeleyi başlattık. Nene Hatun olduk. Kara Fatma, Halime Çavuş olduk. Vatanımız için her şeyi yaptık, her şeyi de yaparız. Kimse kusura bakmasın ben aldığım hakları elimin tersiyle geri itemem. Vazgeçemem Cumhuriyet'ten. Ben Cumhuriyet kadınıyım Atatürk'ümden asla vazgeçmem! Atam'ın dediği gibi Kahraman Türk kadını! Sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde yükselmeye layıksın..
Atam'ın kadın için yaptıkları;
1921:Darülfünun'da karma öğretime geçildi.
29 Ekim 1923: Cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte kadınların kamusal alana girmesini sağlayan yasal ve yapısal reformlar hızlandı.
3 Mart 1924: Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Öğrenim Birliği) çıkarıldı. Böylece eğitim laikleştirilerek tüm eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Kız ve erkekler eşit haklarla eğitim görmeye başladı.
17 Şubat 1926: Türk Medeni Kanunu'nu kabul edildi. Kanun ile erkeğin çok eşliliği ve tek taraflı boşanmasına ilişkin düzenlemeler kaldırıldı, kadınlaraboşanma hakkı, velayet hakkı ve malları üzerinde tasarruf hakkı tanındı. 4 Nisan 1926 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kanun 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe girdi.
1930: Belediye yasası çıkarıldı. Yasa ile kadınlara belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı tanındı.
1930: Kadın ve çocukların korunmasına ilişkin ilk düzenleme Umumi Hıfzısıhha Kanunu ile yapıldı.
1930: Doğum izni düzenlendi.
10 Haziran 1933: Kız çocuklarına mesleki eğitim vermek amacıyla Kız Teknik Öğretim Müdürlüğü kuruldu.
26 Ekim 1933: Köy Kanunu'nda değişiklik yapılarak kadınlara köylerde muhtar olma ve ihtiyar meclisine seçilme hakları verildi.                          
5 Aralık 1934: Anayasa değişikliği ile kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı. Türkiye bu hakkı kadınlara tanıyan ilk ülke oldu. Türk kadını bu yeni haklarını hemen kullandı.
8 Haziran 1936: İş Kanunu yürürlüğegirdi. Kadınların çalışma hayatına düzenleme getirildi.
1937: Kadınların yeraltında ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması 1935 tarihli 45 sayılı ILO sözleşmesi ile yasaklandı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder